начало  


Животът е една борба, Дами и Господа, започваща от зараждането на всеки един от нас и водеща се до последният миг от нашия живот! Аз лично смятам, че приносът на Карате и неговата тактика и стратегия, е само полoжителен аспект в тази житейска борба. Битка за Вашите интереси, в която и да е насока да са те. Надявам се в положителна !? Пътят на Карате-До,Бушидо - по-добрата стратегия!…

И нека силата бъде с нас!

Tigers Shadows ® 1997 • Catblue