история

Кратка история на организация
Тигрови Сенки


Организацията е основана като клуб по Карате - До в град Варна (морската столица на България). На 15.10.1997г.,стартира обучение с 20 ученици и един преподавател. Първа зала и начало на занятията се проваждат в чит."Маяковски"- Варна. С течение на годините, през 1998г., клубът се разраства и базите за обучение стават две: ОУ"Захари Стоянов" и СОУ"Васил Друмев"с около 70 души, членове на клуба. Организацията членува в WSKF (Световна Шотокан Карате Федерация); БНФК (Българска Национална Федерация по Карате- До ); WAKO (Световна федерация по Кик Бокс и Бойни изкуства).

В 1999г. школата се разразства с още една зала в V-а езикова гимназия. От 2003 до 2008г. школата прераства в Спортен център "Тигрови Сенки"в новата база на Народно читалище "Асен Златаров" град Варна, където биват открити секции по Карате-До; Тае-Бо; Модерен Балет; Брейк формаця и секция Самоотбрана за Жени. През 2011г., организацията прераства в Академия по Бойни Изкуства "Тигрови Сенки" и базите и за обучение се увеличават като за 2011г. са: ОУ"Захари Стоянов"( математическа гимназия " Д-р Петър Берон "); СОУ "Васил Друмев"; 3-та Природо мат.Гимназия ; ОУ"Черноризец Храбър" ; ОУ "Стефан Караджа" и ОУ "Никола Вапцаров".

Актуални дейности на Академията са: Базисни тренировки и обучение по Карате-До Шотокан, Тактика , Философия и Стратегия на бойните изкуства ; допълнителни занятия по физическа подготовка - земна гимнастика , спринтове , лостове, скок от място; боравене с оръжия - Нунчаго, Томпфа, Филипински пръчки, Нож, стрелба със спортен лък и въздушен пистолет; Изучаване на основи по АйКи-Кен- изкуството на Меча .

Академията ни участва и организира ежегодно състезания и семинари по различните дисциплини. Академия по бойни изкуства "Тигрови Сенки" си има собствен герб, знаме, устав, звания, емблема и униформа , отличителни и присъщи само за нейните членове .

Всички права са запазени!

Гербът на Академията

Всеки флаг и всяко знаме представляват сбор от символи, които са свързани с историята и същността на това, което изразяват!

Цветовете на нашето знаме са жълто(златно), черно и червено.

Жълтият(златният) цвят още от древни времена, на Египетката цивилизация, а по-късно и в древен Китай е символ на енергията и светлината – слънцето, божественото!

От там и златото се символизира като най-чистият и благороден метал-присъща украса за боговете, жреците, кралете и велможите!( най-издигнатите в общественната йерархия ).

Достойно е нашият фетиш и нашето име да бъдат извезани с този цвят.

Черният цвят стоящ, като фон изпълващ щита е символът на знанието, опита и уменията, които придобива всеки един" тигър" в нашата Академия!

Червеният цвят, като фон на нашият герб, символизира: силата, смелостта и воинската природа, укриляща всеки един боец, носещ тигъра в сърцето и душата си. И тук идва време да обърнем внимание на герба на нашата Организация.

Тигърът, като цар на джунглата, от който са взаимствани основните прийоми, движения и техники за борба, от древността и способстват за създаването и развитието на Карате, стоят в основата на нашият герб. Приет официално като фетиш и закрилник на нашата Организация от 1997г.

Щитът в герба – чрез хералдиката символизира едиността на Организацията, нейната сила и мирните намерения, с които е създадена (защита).

Лилията, като фрагмент на нашата корона е символ в хералдиката. Тя може да бъде проследена в хилядолетията преминавайки през Шумер, Асирия, Елада, Рим и най – накрая много столетия по – късно, заема подобаващото й се място в европейската Хералдика. Логично е, след като бойните изкуства са връзката ни с миналото, да се ползва и този символ.

Koроната стояща над щита, обобщава целостта на герба "Тигрови Сенки". От латинската дума corona – венец, е украшение за глава явяващо се символ на титла!

Библейско тълкование: В еврейският език има две думи, които означават корона. Едната значи разкошно украшение за глава: шапка, венец и др. Другата означава царска корона. Короната и венецът са символ на честта и славата, на силата и на вечен живот, какъвто ще има нашата Академия! Пр.12;4 , п.ер.5:16 ; Пет.5:4

Думата "герб" в българският език идва от немската дума "Erbe" – наследство.

Гербът е отличителният знак, символът на Организацията!

Гербът е съчетание от изображения, притежаващи точно и ясно значение. Гербът олицетворява историческите корени на Организацията, нейните постижения и въжделения на членовете и. Той е заявка за мястото на Организацията в бъдещият живот на човешкото общество.

Тези характеристики погледнати през очите на хералдиката, създават композицията на герба. Точно поради тези причини гербът е особенно важен за една уважаваща себе си Организация. Организация с традиции – претенции за бъдеще и просперитет!

Tigers Shadows ® 1997 • Catblue

Tigers Shadows ® 1997 • Catblue