уроци


"Трябва да се концентрирате и да се посветите върху себе си изцяло, всеки ден, като че ли огън бошува в костите ви".

"Опознай своя враг и опознай себе си: в стотици битки да се биеш, стотици пъти победоносно би изплувал.
Опознай не врага си, а себе си : ти можеш да загубиш, ти можеш да спечелиш. Не познавай нито врага си , нито себе си, всяка битка която пресмяташ, ще бъде загубена. "

"You must concentrate and dedicate entirely to your self , each single day, as if a fire burns within your bones".

"Know your enemy and know yourself: in hundreds of battles to be fightin', hundreds of times you would be utilisin'.
Know not your enemy, but your self : you might lose, you might win. Know neither yourself, nor your enemy, each battle you estimate, will be lost."

-Ако Сърцето не греши - и меча не греши. Ако искаш да научиш Изкуството на меча -
почни от сърцето!
-Да полагам усилия да усъвършенствам характера си.
-Да спазвам пътя на истината.
-Да възпитавам Духа си чрез труд.
-Да почитам добрите обноски.
-Да контролирам емоциите и чувствата си.

***********************************************************
-Трябва да проумеем,че можем да опознаем света само чрез действие, а не чрез съзерцание. Ръката е по важна от окото... Ръката е резеца на ума.

************************************************************
1.В хаоса открий простотата.
2.В противоречията открий хармония.
3.Трудностите крият нови възможности.

***********************************************************
-Повдигнете камъка и ще ме откриете; разцепете дървото - аз съм там.
************************************************************
-Животът е това,което ти се случва,докато усърдно кроиш други планове.
- Можеш ли да ходиш по вода? -Тогава не си с нещо по-добър от сламката.
-Можеш ли да летиш във въздуха? -То не е по-добро от това,което прави и мухата.

------- Научи се да владееш сърцето си - Тогава може би ще станеш някой.
**********************************************************
Велик е не онзи, който никога не пада, а този, който винаги се изправя.
*****
Силата на вълните е в тяхното постоянство
*****
Най-добрият начин да излезеш от тунела е, като минеш през него
*****
Животът на всички ни е като кръговрата на слънцето. И най-тъмната нощ е обречена от изгрева.
*****
Ако не си помагаме един друг, кой ще ни помогне?
*****
Когато изпълваш живота на другите със светлина, не може да не бъдеш озарен и ти.
*****
Винаги бъди малко по-добър отколкото е необходимо.
*****
Да бъдеш милостив и добър не е белег на слабост и отчаяние, а проява на сила и решителност.
*****
нужно е човек непрестанно да се стреми да надмине себе си и това трябва да трае цял живот.
*****
Не търси сила и увереност извън себе си, защото те идват отвътре. Винаги са били там.
*****
Дръж се, упорствай, победи! Търпението е гений.
*****
Утрешният ден е най-важното нещо в живота. Спохожда ни в полунощ, чист като сълза. Прекрасно е, когато идва и се оставя изцяло в ръцете ни. Надява се, че сем се поучили от вчерашния ден.
*****
В сблъсъка между потока и скалата потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство.
*****
Силен е не онзи, който може да се изкатери до голяма височина, а онзи, който не допуща да се смъкне по-ниско от веднъж постигнатото.
*****
Състезанието не винаги е за бързите... а за тези, които продължават да бягат!
*****
Животът е сън по пътя на смъртта,значи боклата е само тръс да се събудиш!
*****
"Силата не вдига шум, тя съществува и действа."
*****
Смел не значи човек без страх,а овек,който се изправя срещу страховете си
*****

Tigers Shadows ® 1997 • Catblue